OPIS BAZY:

 
   

Opis bazy:

POGORZELICA
Teren obozowy Hufca D³ugo³êka
Obóz zlokalizowany jest w centrum Pogorzelicy, w piêknym lesie sosnowym  (las wysokopienny o suchym podszycie) w odleg³o¶ci 100 m od morza.
W Pogorzelicy znajduje siê PKS, poczta, camping i wiele o¶rodków sanatoryjno - wczasowych. Miejscowo¶æ ta s³ynie ze specyficznego mikroklimatu i czystej, szerokiej pla¿y.Informacja o terenie:
Teren bazy znajduje siê w lesie sosnowym, w odleg³o¶ci 150 m od morza. Na rozstawienie obozu przewidziane s± 2 ha lasu, jednak dla komfortu uczestników powierzchnia ta zostaje nieznacznie zmniejszona.


Przyroda, zwierzta:
Miejsca warte zobaczenia, jak jezioro to jakie ryby, ptaki, jak morze to okoliczne ciekawostki przyrodnicze.
Fauna i flora

Rys historyczny:
-

Program obozu:
-

 

Specjalno, sport, eglarstwo, inne:
-

Kadra bazy:


Bezpieczestwo uczestnikw:
Baza jest bardzo dobrze o¶wietlona, noc± pe³nione s± warty.
Plan ewakuacyjny obozu jest rozmieszczony w newralgicznych miejscach bazy.


Ratownik WOPR:
-

 

 

SZCZEGӣY:

 
   
   
   
 
woj. zachodnio-pomorskie woj. pomorskie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. dolnolskie woj. podkarpackie