OPIS BAZY:

 
   

Opis bazy:
MARIANÓWKA
Baza Hufca Bystrzyca Kłodzka

Informacja o terenie:
Baza całoroczna teren ogrodzony


Przyroda, zwierzta:
Z bazy 20 minut „¶cie¿k± z³odziejska” do Miêdzygórza ,a tam :zapora wodna i wodospad Wilczki.
 Dalej kurort Mi?Mi?dzygórze stamt?d 3 godziny do szczytu ?nie?nika z którego wida? Wroc?aw,
 Prag? i Wiede? .Mo?emy te? zwiedzi? Ogród bajek a stamt?d „zdoby?” Mari? ?nie?n? .
Mo?emy te? uda? si? na Czarn? Gór? i powróci? do bazy.

Rys historyczny:
Obiekt zosta? przekazany przez wydzia? o?wiaty w 1975r ,od tego czasu jest modernizowany .Aktualnie rozbudowujemy kuchni?.

Program obozu:

Praktycznie przyje?d?aj?ce grupy organizuj? to sobie we w?asnym zakresie. 

Specjalno, sport, eglarstwo, inne:
Klub wspinaczkowy, sekcja ?ucznicza i mo?liwo?? korzystania z wiatrówek.
Posiadamy dwie uzbrojone  ?ciany wspinaczkowe. Jedna znajduje si? na górze Iglicznej, a druga na Pasterskich ska?kach.

Kadra bazy:
Baza opiekuje si? druhna pwd.Dorota Kucharska, która jednocze?nie posiada uprawnienia do przyrz?dzania posi?ków, oraz jej m?? dh.pwd.Krzysztof Kucharski, który spe?nia równocze?nie funkcje konserwatora.

Bezpieczestwo uczestnikw:
Baza jest o?wietlona. Wart? nocn? pe?ni grupa harcerzy przebywaj?ca aktualnie na bazie.

Ratownik WOPR:
0

 

 

SZCZEGӣY:

 
   
   
   
 
woj. zachodnio-pomorskie woj. pomorskie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. dolnolskie woj. podkarpackie