ďťż
 
   
 

 

INFRASTRUKTURA BAZY:

 
   

Zakwaterowanie uczestników:
Nowe namioty wojskowe (dziesiÂątki),wystarczajÂąca iloœÌ do zakwaterowania dla 150 osób, 10 kadrówek 6-osobowych i 20 kadrówek 3-osobwych. Zakwaterowanie uczestników po 5-6 osób, kaÂżdy uczestnik otrzymujĂŞ kanadyjkĂŞ, koc i materac, na wyposaÂżeniu namiotów sÂą teÂż regaÂły. CzêœÌ namiotów z podÂłogami, przystosowana dla mniejszych dzieci. Namioty rozbijane przez kwaterkĂŞ, moÂżliwoœÌ utworzenia podobozów.

 • Namioty kadrowki - 30 szt.

 
Wyżywienie, zaplecze kuchenne:
4 posiÂłki w ciÂągu dnia: Âśniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek i kolacja. Przygotowywane przez wykwalifikowany personel, przez caÂły czas do dyspozycji uczestników jest wystawiony w stoÂłówce kompot, chleb i dÂżem. W dniu zakoĂączenia obozu kaÂżdy uczestnik dostaje suchy prowiant na drogĂŞ. Kuchnia wyposaÂżona w kuchenki gazowe i elektryczne. Magazyn ÂżywnoÂściowy. DyÂżury zastĂŞpów sÂłuÂżbowych do drobnej pomocy w kuchni.
 • Kuchnia murowana
 • Ilość posiłków w ciągu dnia - 4
 • Zastęp służbowy w kuchni
 • Kuchnia gazowa
 • Magazyn żywności

 
Sanitariaty, umywalnie, WC, higiena osobista:
Sanitariaty blaszane. Koryta oraz prysznice. Ciep³a woda. Toalety pod³¹czone do kanalizacji œciekowej. Wszystko dostêpne 24 h.
 • Sanitariaty zadaszone
 • Kanalizacja

 
Woda zimna:
 • Wodociągi
Woda ciepła:
  Opieka medyczna:
  Przez ca³¹ dobê dostêpna pielêgniarka, ambulatorium i izolatka. Zaopatrzona apteczka obozowa, Szpital w Kamieniu Pomorskim.
  • Pielęgniarka
  • Ambulatorium
  • Izolatki
  • Całodobowa opieka medyczna

   
  Sport i rekreacja:
  -
  • Zasięg GSM
  • Sklep
  • Boisko sportowe

   
   

   

  SZCZEGÓŁY:

   
     
     
     
   
  woj. zachodnio-pomorskie woj. pomorskie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. dolnośląskie woj. podkarpackie