OFERTA BAZY:

 
    Wariant 1: Harcerze Hufca w Jaworze – odp³atno¶æ 500 z³ / turnus (16 osobodni)
Cena: 500

Wariant 2: 700 z³ za turnus (16 osobodni). Dla grup zorganizowanych istnieje mo¿liwo¶æ negocjacji ceny osobodnia od poziomu 35 z³.
Cena: 700

Wariant 3: 35 z³ za ka¿dy osobodzieñ bez wzglêdu na ilo¶æ dni.
Cena:

 

 

SZCZEGӣY:

 
   
   
   
 
woj. zachodnio-pomorskie woj. pomorskie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. dolnolskie woj. podkarpackie