´╗┐
 
   
 

 

INNE INFORMACJE:

 
    Karta kwalifikacyjna obiektu: -
Kuratorium OÂwiaty terenowe dla bazy: -
Linki do przyjaznych stron www:
-

Osoby i instytucje wspomagaj▒ce funkcjonowanie bazy:
-


 
Dyplomy, listy referencyjne:
-
Inne informacje:

Rezerwat przyrody:
Rezerwat w tej okolicy pe┬│ni rol├¬ edukacyjno - poznawcz┬▒. G┬│ówna tematyka to zagadnienia historyczne, geograficzne i przyrodnicze. Przez teren rezerwatu prowadz┬▒ ku morzu dwa zej┬Âcia (drewniane i kamienne schodki). Pocz┬▒tek ┬Âcie┬┐ki znajduje si├¬ przy latarni morskiej, dalej przebiega kraw├¬dzi┬▒
wysoczyzny, tu┬┐ przy klifie i granicy rezerwatu - obok drzew uznanych za pomniki przyrody, schodzi do morza dnem w┬▒wozu o nazwie ┬úebski ┬»leb, nast├¬pnie biegnie wzd┬│u┬┐ brzegu morza po betonowej opasce. Drewnianymi schodkami wiedzie do góry, po czym kamiennymi wraca do morza. St┬▒d kamienistym brzegiem prowadzi w stron├¬ Jastrz├¬biej Góry i pierwszym wyj┬Âciem poprzez Lisi Jar dochodzi do obelisku, który postawi┬│ w 1928 roku hrabia Rossetti, a upami├¬tniaj┬▒cym przygod├¬ Zygmunta III Wazy (w 1598 roku w okolicach Lisiego Jaru rozbi┬│ si├¬ statek króla).
Lisi Jar stanowi rozci├¬cie erozyjne pomi├¬dzy Rozewiem a Jastrz├¬bi┬▒ Gór┬▒ o g┬│├¬boko┬Âci 50 metrów i stromych zboczach poro┬Âni├¬tych bukowym lasem. Po┬Âród wiekowych, bo ponad 100 letnich buków spotka├Ž mo┬┐emy pojedyncze okazy brzozy, dzikiej gruszy, ┬Âwierku i jarz├¬biny. Runo le┬Âne tworz├¬ krzewy leszczyny, ja┬│owca, kaliny, je┬┐yny, maliny i g┬│ogu, a tak┬┐e mniejsza ro┬Âlinno┬Â├Ž taka jak: wid┬│ak, bluszcz, storczyk i wrzos.

Po┬│o┬┐enie Przyl┬▒dka Rozewie na jednym z g┬│ównych szlaków przelotu ptaków sprawia, ┬┐e mo┬┐emy tu spotka├Ž rzadkie gatunki. Dwa razy do roku wiosn┬▒ i jesieni┬▒ ró┬┐norodne ptasie gromady przelatuj┬▒ nad rozewskim rezerwatem i zatrzymuj┬▒ si├¬ na jego terenach dla odpoczynku. Rozewscy latarnicy w okresie przelotu ptaków zaobserwowali bardzo ciekawe zjawisko. Jak wiemy ka┬┐da ptasia gromada leci w charakterystycznym dla siebie kluczu. Kiedy latarnia wysy┬│a fale ┬Âwietlne lec┬▒ce w ich pobli┬┐u ptaki na chwil├¬ trac┬▒ szyk, mieszaj┬▒c si├¬ ze sob┬▒, a po wyj┬Âciu z promieni w ptasich gromadach powraca poprzedni ┬│ad i porz┬▒dek. Te tereny szczególnie upodoba┬│y sobie: sroki, szpaki, wrony, gile, go┬│├¬bie i kuku┬│ki, za┬ z rzadszych gatunków ujrze├Ž mo┬┐emy jastrz├¬bie, soko┬│y a nawet or┬│y. Fauna nadmorskich lasów nie ró┬┐ni si├¬ niczym szczególnym od fauny le┬Ânej w pozosta┬│ych cz├¬┬Âciach naszego kraju. Podczas spaceru spotka├Ž mo┬┐na sarny, ┬│asice, dziki, zaj┬▒ce, lisy, wiewiórki, a przy odrobinie szcz├¬┬Âcia je┬┐a lub kun├¬.
 W┬│a┬Ânie jej po┬│o┬┐enie jest jej g┬│ównym atrybutem, po┬│o┬┐ona na uboczu gwarantuje cisz├¬ i spokój, cho├Ž nie znaczy to, ┬┐e jest pozbawiona podstawowych "dobrodziejstw cywilizacji".
Stanica po┬│o┬┐ona jest przy granicy Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w s┬▒siedztwie rezerwatu przyrody. Blisko jest do Jastrz├¬biej Góry, Rozewia, W┬│adys┬│awowa jak i Krokowej. Jest to równie┬┐ dobre miejsce wypadowe na Pó┬│wysep Helski oraz do Trójmiasta lub ┬úeby.

  

 

SZCZEGËúY:

 
   
   
   
 
woj. zachodnio-pomorskie woj. pomorskie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. dolnoÂl▒skie woj. podkarpackie