´╗┐
 
   
 

 

INNE INFORMACJE:

 
    Karta kwalifikacyjna obiektu: jest
Kuratorium OÂwiaty terenowe dla bazy: Mi├¬dzyrzecz
Linki do przyjaznych stron www:

http://www.zhp.pl
http://www.dolnoslaska.zhp.pl
http://www.swidnica.zhp.pl
http://www.scout.org
http://kroniki-harcerskie.pl
http://www.rajdgranica.zhp.pl
http://www.swidnica.pl
http://www.wiadomosci.swidnickie.pl
http://www.leroymerlin.plOsoby i instytucje wspomagaj▒ce funkcjonowanie bazy:

Nadle┬Ânictwo ┬Žwiebodzin
Gmina Sk┬▒pe
Miasto ┬Žwidnica
 
Dyplomy, listy referencyjne:

Tytu┬│ Wzorowy Obóz I Turnus 2007

Tytu┬│ Wzorowy Obóz II Turnus 2007

Tytu┬│ Wzorowy Obóz III Turnus 2007


Inne informacje:

POGODA W NIESULICACH

Jezioro Nies┬│ysz

Jezioro Nies┬│ysz (pow. 486,2 ha, d┬│. 4700 m, szer. 1700m, maks. g┬│├¬b. 34,7 m) jest najwi├¬kszym jeziorem na Pojezierzu ┬úagowskim. Le┬┐y w otoczeniu du┬┐ych partii lasów sosnowych, z licznymi stanowiskami drzew li┬Âciastych. Linia brzegowa jeziora (d┬│. 19 km) jest urozmaicona wieloma zatokami (Z. Juliusza, Z. Bogenza, Z. Wodne Wci├¬cie, Z. Kolina, Z. Borowska i Z. Szary Kamie├▒) i pó┬│wyspami. Jego kszta┬│t modeluj┬▒ trzy wielkie pó┬│wyspy, wcinaj┬▒ce si├¬ daleko w to├▒ jeziorn┬▒. Z powierzchni wody wynurzaj┬▒ si├¬ dwie du┬┐e wyspy, poro┬Âni├¬te drzewami li┬Âciastymi, stanowi┬▒ce dogodne miejsca do zatrzymywania si├¬ wielu gatunków ptaków w czasie przelotów. Bogaty jest równie┬┐ ┬Âwiat ptaków gnie┬┐d┬┐┬▒cych si├¬ tutaj na sta┬│e: m. in. ┬│ab├¬d┬╝ niemy, czapla, bocian czarny, ┬┐uraw, a tak┬┐e orze┬│ bielik.
Jezioro Nies┬│ysz ma rozwini├¬ty system dop┬│ywów i odp┬│ywów. Zbiornik zasilaj┬▒ przede wszystkim ┬╝ród┬│a wód

podziemnych oraz trzy dop┬│ywy, które ┬│┬▒cz┬▒ go z ma┬│ymi jeziorkami, le┬┐┬▒cymi w bliskim s┬▒siedztwie. Do wschodniej cz├¬┬Âci wpada ma┬│y ciek, bior┬▒cy pocz┬▒tek w okolicy Wilkowa z jeziora Ksi├¬┬┐y Dó┬│ (Ksi├¬┬┐no). Do w┬▒skiej i g┬│├¬boko wcinaj┬▒cej si├¬ zatoki od po┬│udnia wpada struga z jeziora Czarny Dó┬│. Wreszcie od po┬│udniowo-wschodniej cz├¬┬Âci wpada ciek z jeziora Z┬│oty Potok (pow. 30 ha). Dwa ostanie z jezior stanowi┬│y kiedy┬ ca┬│o┬Â├Ž z Jeziorem Nies┬│ysz.
Jezioro ma dwa odp┬│ywy: pó┬│nocny w kierunku grupy jezior okolic Lubrzy oraz po┬│udniowy – do Odry. Decyduj┬▒cy wp┬│yw na poziom wody w jeziorze ma odp┬│yw po┬│udniowy. Uj├¬ty w system grobli i ┬Âluz kana┬│ pod O┬│obokiem odprowadza swe wody do rzeki O┬│obok, wpadaj┬▒cej do Odry. Wody jeziora s┬▒ czyste i przejrzyste.

Jezioro stanowi idealny akwen do uprawiania ró┬┐norodnych sportów wodnych i w├¬dkarstwa. Szczególnie nadaje si├¬ do uprawiania ┬┐eglarstwa i wio┬Âlarstwa, a zim┬▒ – bojerów. Jezioro obfituje w dorodn┬▒ p┬│o├Ž, leszcza i lina, a z drapie┬┐nych ryb – w okonia, szczupaka i w├¬gorza. Podwodne wyp┬│ycenia i mielizny zach├¬caj┬▒ do uprawiania po┬│owów spiningowych. W g┬│├¬binach jeziora ┬┐yje najsmaczniejsza z ryb s┬│odkowodnych – sielawa. Wyj┬▒tkowo czyste wody oraz bogata rze┬╝ba dna, pokrytego bujn┬▒ ro┬Âlinno┬Âci┬▒ podwodn┬▒, s┬▒ magnesem dla podwodnych wypraw p┬│etwonurków.


Na pó┬│wyspie wrzynaj┬▒cym si├¬ w jezioro od strony wschodniej znajduje si├¬ dobrze zachowane grodzisko z XII-XIV w. o powierzchni oko┬│o 4 ha. Ma ono kszta┬│t ┬Âci├¬tego sto┬┐ka o owalnej podstawie i wysoko┬Âci 6-8 m. Otoczone jest wa┬│em i fos┬▒.

O┬Ârodek Elterma teraz Kormoran 

 

SZCZEGËúY:

 
   
   
   
 
woj. zachodnio-pomorskie woj. pomorskie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. dolnoÂl▒skie woj. podkarpackie