´╗┐
 
   
 

 

INFRASTRUKTURA BAZY:

 
   

Zakwaterowanie uczestnikˇw:
Uczestnicy i kadra zakwaterowani s┬▒ w namiotach wojskowych (tzw. "dziesi┬▒tkach") po 5-6 osób. Ka┬┐dy uczestnik otrzymuje ┬│ó┬┐ko, materac, koc, ko┬│dr├¬, poduszk├¬, komplet po┬Âcieli. Ponadto na wyposa┬┐eniu  namiotu jest rega┬│ i ┬│awka. Na terenie bazy mo┬┐na rozbi├Ž oko┬│o 12 obozowisk 20-30 osobowych.

 • Namioty 10 wysokie - 100 szt.
 • Pokoje - 11 szt.

 
Wy┐ywienie, zaplecze kuchenne:
WY┬»YWIENIE - 4 posi┬│ki dziennie, tj. ┬Âniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, kolacja.
Posi┬│ki przygotowywane s┬▒ przez wykwalifikowany personel kuchenny, zgodnie z obowi┬▒zuj┬▒cymi normami ┬┐ywieniowymi. W razie konieczno┬Âci wychowawcy mog┬▒ sporz┬▒dza├Ž dodatkowo drugie ┬Âniadanie dla uczestników. Przez ca┬│y czas do dyspozycji uczestników wystawiony w sto┬│ówce kompot, chleb, d┬┐em, itp. W dniu zako├▒czenia obozu ka┬┐dy uczestnik otrzymuje suchy prowiant na drog├¬.
Budynek kuchni i sto┬│ówki – obiekt murowany, jednorazowo wydaje 250 posi┬│ków. Kuchnia z nowoczesnym wyposa┬┐eniem, urz┬▒dzenia gazowe i elektryczne. Nie ma zast├¬pu s┬│u┬┐bowego.
 • Kuchnia murowana
 • IloŠ posi│kˇw w ci▒gu dnia - 4
 • Kuchnia gazowa
 • Magazyn ┐ywnoÂci
 • Zmywarka do naczy˝

 
Sanitariaty, umywalnie, WC, higiena osobista:
SANITARIATY - obiekt murowany, podzielony na cz├¬┬Â├Ž ┬┐e├▒sk┬▒ i m├¬sk┬▒. Po ka┬┐dej ze stron prysznice, umywalki, brodziki oraz osobno toalety.
 Ciep┬│a woda zasilana z gazowego pieca C.O. Pomieszczenia sanitariatów wy┬│o┬┐one kafelkami i terakot┬▒.
 Czysto┬Â├Ž w sanitariatach utrzymuj┬▒ zatrudnione specjalnie w tym celu osoby.
 • Sanitariaty murowane
 • Umywalki - 30 szt.
 • Natryski - 16 szt.
 • Szambo

 
Woda zimna:
 • W│asne ujŕcie wody
Woda ciep│a:
 • Kot│ownia gazowa
Opieka medyczna:
Przez ca┬│┬▒ dob├¬ do dyspozycji uczestników jest lekarz i piel├¬gniarka. Ambulatorium obozowe wyposa┬┐one jest w sprz├¬t i leki niezb├¬dne na tego typu placówkach. Izolatki w pokojach. Szpital i pogotowie – 12 km od miejsca obozowania - w mie┬Âcie ┬Žwiebodzin.
 • Pielŕgniarka
 • Lekarz
 • Ambulatorium
 • Izolatki
 • Ca│odobowa opieka medyczna

 
Sport i rekreacja:
Na terenie bazy boisko sportowe o wymiarach boiska do pi┬│ki recznej. Mo┬┐liwo┬Â├Ž organizacji zaj├¬├Ž z kosztkówki, siatkówki, pi┬│ki no┬┐nej, pi┬│ki r├¬cznej i innych. Do dyspozycji sprz├¬t sportowy. Przy boisku - ┬Âcianka wspinaczkowa wraz z niezb├¬dnym osprz├¬tem. W┬Âród pozosta┬│ych atrakcji sportowych: stanowisko do strzelania z ┬│uków, kajaki, przysta├▒ ┬┐eglarska i ┬│odzie, rowery górskie. 
POGODA W NIESULICACH
 • Pralnia
 • Dostŕp do telefonu
 • Zasiŕg GSM
 • Lodˇwka
 • Miejsce na ognisko
 • Sklep
 • Przysta˝ ┐eglarska
 • Boisko sportowe
 • Pomost
 • Rowery
 • Žcianka wspinaczkowa
 • úuki
 • Kometka
 • Wiata programowa
 • Kajaki
 • Rowery wodne

 
 

 

SZCZEGËúY:

 
   
   
   
 
woj. zachodnio-pomorskie woj. pomorskie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. dolnoÂl▒skie woj. podkarpackie